Kontakt oss for lokalisering av feilkoblinger i Oslo, Akershus, Østfold

Vi kan finne de fleste feilkoblinger av avløp-/ overvannsledninger med metoder som røyk, farge, gass eller rørinspeksjon. Vi kan også finne kilden til luktproblemer, kloakk m.v.  Skriftlig rapport og videodokumentasjon leveres.

Røyktesting

Spesielt egnet ved feilsøk for kloakkluft eller feilkoblinger. Rørene tettes og når røyk siver ut, vil denne være synlig ved inspeksjon for lekkasjeområdet.

Rørinspeksjon

Vi har et stort kameraprogram for rørinspeksjon og trasésøk.