Kontakt oss for rørleggertjenester i Oslo, Akershus, Østfold

Bedriften innehar sentral godkjenning innenfor følgende ansvarsområder:

  • Prosjektering av Sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

Bedriften har mestergodkjenning i rørleggerfaget

Rørleggertjenester/VA-anlegg

Vi leverer komplette utvendige sanitæranlegg på eksisterende og nytt ledningsnett og utfører følgende arbeider:

  • Legging og tilkobling av nye vann-, avløp- og overvannsledninger til bolig, næring og industri
  • Utbedring/vedlikehold av eksisterende vannkummer og ledningsnett (hovedledninger)
  • Utbedring av vannlekkasjer og brudd på avløpsledninger
  • Installasjon og vedlikehold av pumpestasjoner og renseanlegg
  • Sveising av PE-rør (muffesveis)

Bedriften innehar sentral godkjenning for prosjektering og utførelse av ovenstående. Vi samarbeider med graveentreprenører og kan levere komplette anlegg for proff- og privatmarkedet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!