Avavi AS er ISO sertifisert for 3 nye år

02.01.24

Avavi har siden 2021 vært sertifisert etter ISO standard 9001 kvalitetsstyring og ISO14001 miljøstyring.

Vi har nylig gjennomført en ny sertifiseringsrevisjon og det gleder oss å fortelle at vi i dag er sertifisert etter ISO standard 9001 og 14001 for 3 nye år fram til 2027.

Sertifikatene er et bevis på at vi jobber bevisst og riktig med både våre kvalitets- og miljøaspekter i hele virksomhetene. Våre felles kvalitets- og miljøstyringssystemer sikrer at virksomhetene arbeider strukturert, effektivt og med kontinuerlig forbedringsarbeid av våre prosesser og miljøpåvirkning. Arbeidet er omfattende og krever kontinuerlig engasjement og arbeid av hele organisasjonens medarbeidere.

Fakta: ISO 9001:2015 og ISO14001:2015 er internasjonale standarder for sertifisering av kvalitets- og miljøstyringssystemer i bedrifter og andre organisasjoner. Sertifikatene utstedes av eksterne akkrediterte sertifiseringsselskaper, som regelmessig reviderer virksomhetenes arbeid etter kravene som inngår i standarden.

9001 14001 6