Bruksområder for tørrsuging

  • Suging og fjerning av stubbloftsleire
  • Utgraving av kjeller
  • Suging og blåsing av pukk, singel og stein
  • Graveoppdrag hvor man ikke kan bruke gravemaskin
  • Tømming av sandfang
  • Tømming av tanker, siloer og rom fylt med diverse masser
  • Tømming/rensing av filter i industrien
  • Suging og fjerning av gummigranulat