Vakuumgraving i Oslo og Viken

En vakuumgraver kan ha 10 ganger større sugeeffekt enn de større slamsugerne vi kjenner i Norge. Slangen håndteres av en fjernstyrt, hydraulisk bom. Fra fjernstyringen kan operatøren også flytte bilen fram- og tilbake.

Vakuumgraving egner seg spesielt godt i byområder, der det er vanskelig for en gravemaskin å komme til i forhold til infrastruktur. En oppsamlingscontainer på 12 kubikkmeter sørger for at det kan suges opp en del masse, som deretter tømmes over i en lastebil eller container underveis.

Det kan legges slange flere hundre meter fra bil, også kan slange monteres på minigraver som styrer slangestuss. Eksempel på egnede jobb er ved suging mellom sviller og jernbaneskinner.

Bruksområder for Vakuumgraver

 • Sikker utgraving rundt nedgravde rørledninger og kabelnettverk
 • Skinne-vedlikehold eller reparasjon på linje eller jernbane
 • Trange rom
 • Vannfilter
 • Kloakkanlegg
 • Forurenset bakke
 • Avdekking av trerøtter
 • Kjellerarbeid
 • Industriell anvendelse f.eks I raffinerier, elektriske understasjoner, kjemiske anlegg m.m.
 • Fjerning av bøss fra flate tak

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med vakuumgraving, og akkurat det er vi gode på!

 • Hidden