Tømmetjenester i Oslo og Viken

Tømming av sandfang, fettutskillere, septiktanker, mobildoer og oljeutskillere. Vi hjelper deg med blant annet

  • Tømming av sandfang. Unngå tette utløpsrør så vannet ikke renner unna
  • Sandsluk og sandkummer. Unngå tetninger videre i overvannsrør for å få unna regnvannet
  • Tømming av fettutskiller. Unngå at fett tetter rørene.  Det er krav for hyppighet på tømming og kontroll
  • Tømming av mobildoer og septiktanker. Vi har biler kjørenes i kommunale tømmekontrakter over hele Østlandet
  • Tømming og kontroll av oljeutskillere