Supersuger (vakuumlaster)

Supersuger er en type bil som er egnet til mindre graveoppdrag, spesielt på områder der det er vanskelig å komme til med gravemaskin. Supersugeren har to funksjoner, den kan suge opp masse og blåse ut masse. Typiske eksempler på masser som kan suges er sagflis, grus, pukk, slam og mindre stein. Vi legger ut slange slik at vi kommer frem til arbeidssted. Vi kan blåse singel, pukk og leka inntil 100 meter.

Bruksområder for supersuger

  • Tømming av stubbeloft
  • Utgraving av kjeller
  • Suging og blåsing av pukk, singel og stein
  • Graveoppdrag hvor man ikke kan bruke gravemaskin
  • Tømming av sandfang
  • Tømming av tanker, siloer og rom fylt med diverse masser
  • Tømming/rensing av filter i industrien
  • Suging og fjerning av granulat / gummigranulat
Oljetank
Oljetank
Oljetank

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger noen som kan bistå med en supersuger, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden