Nedgravde oljetanker i Oslo og Viken

Vi hjelper deg med hele prosessen med fremgraving, rengjøring, fjerning og rapportering til kommunen for utmeldelse av oljetanker.

Noen tanker lar seg ikke fjerne da det er påbygg, dokkestuer eller lignende som dekker over store deler av tanken. Da suger vi oss ned til siden på tanken, åpner, rengjør og blåser den full med pukk. Du slipper på denne måten setningsskader da tanken på sikt vil kollapse.

Vi får daglig henvendelser om hvordan vi fjerner olje eller parafintanker. Vi har derfor laget en film, slik at du får et innblikk i prosessen.

Få støtte til å fjerne oljetanken

Fram til 31.12.2019 kan du få inntil 10.000 i støtte fra Enova, forutsatt at du bytter til en ny løsning som Enova støtter. Etter 1.1.2020 bortfaller den helt.

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og man må da gå over til fossilfri oljefyring om man skal benytte denne varmeløsningen videre. Har du en oljetank som ikke lenger er i bruk, krever en del kommuner at denne skal fjernes helt fra eiendommen. I spesielle tilfeller kan de fylles igjen, men dette krever tillatelse fra kommunen.

Er du klar over at forurensningsloven gir deg som eier en oljetank, ansvaret for eventuell forurensning?

Overlat oljetanken og oljefyren din til fagfolk

Våre fagfolk tar seg av hele jobben for deg, trygt og sikkert. Det innebærer alt fra befaring til bortkjøring, eller eventuell sanering (fylling og utkobling), av oljetanken. Og selvsagt med dokumentasjon både til deg og myndighetene.

Dersom oljetanken skal benyttes videre, men da til fossilfri oljefyring, må du få tanken tømt for mineralolje og renset før du fyller på med bio-olje. Alt dette kan vi også bistå med!

Oljetank

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med nedgravd fyringstank, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden