Plass- og veivedlikehold i Oslo og Viken

Med stadig mer ekstreme regnskyll økes kravet til overvannsnettet vårt. Et sluk eller overvannsrør som er fult av sand vil ikke sørge for at overvannet renner unna. Dette medføre vann i veibane, underganger eller på store plasser, men også at vannet finner nye veier og ender inn i bygninger og kjellere. Vi rengjør, tømmer og spyler opp overvannsnettet.

Vi har egne spylebommer på bilene våre. Vi spyler rent veier og asfalterte eller steinlagte plasser. Fjellsider kan også spyles reine.

Fasadevask i Oslo og Viken

Vi tar på oss oppdrag innen fasadevask for næringsbygg og hus. Ønskes en avtale på jevnlig spyling, er det bare å kontakte oss.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med spyling og vask, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden