Tankrengjøring / tankrens i Oslo og Viken

Hos oss bruker vi en ADR slamsugere med spylepistoler til tankrengjøringen hvor vi har med alt av verne- og beredskapsutstyr. Vi tar oppdrag fra både privatpersoner, bedrifter og det offentlige.

  • Nedgravde oljetanker – Fremgraving, rengjøring, fjerning og rapportering
  • Oljetank eller fyrkjele i kjeller – Fjerning, rengjøring og avgassing
  • Kontroll og tetthetsprøving – Vi utfører kontroll og gir deg dokumentasjon på tilstand og anbefalinger
  • Bensin- og dieseltanker – Vi har lang erfaring med rengjøring av tanker for industri, bensinstasjonskjeder og oljeselskaper

Innsamling av farlig avfall i Oslo og Viken

Vi utfører følgende:

  • Tømming, rengjøring og kontroll av bensin- og oljeutskillere
  • Innhenting av spillolje og annet farlig avfall
  • Rengjøring av tanker
  • Gassmåling
  • Trykktesting av drivstoffrør og ledninger

Strenge regler

Forskriftene rundt håndtering av farlig avfall er strenge. Bryter man forskriftene kan dette får store konsekvenser for levende organismer og miljøet – og det kan ende i erstatning og bøter.