Tining av rør i Oslo og Viken

Har du problemer med frosne rør? Da er vi rette firmaet å kontakte.

Hva gjør jeg med frosne rør?

Det første du skal gjøre er å stenge av hovedkranen, deretter ringe oss, slik at vi kan komme og tine opp rørene. Ikke prøv å tine rør selv, da dette kan føre til en større vannlekkasje med følgeskader. Frosne vannrør skyldes som oftest for lav temperatur i et rom. Forsøk gjerne å skru opp varmen i rommet. Ikke bruk åpen flamme eller lignende.

Opptining fører til lekkasje

Når vannrør av kobber fryser, er det en stor risiko for at de sprekker. Årsaken er at vann som fryser utvider seg 10 %, mens kobberet er svært lite elastisk og røret vil til slutt revne. Når man begynner å tine vannrøret, smelter isproppen som sitter i røret og vannet fosser ut.

Ulike metoder

Vi finner alltid en metode for tining av rør, uansett om vi må grave opp og tine fra begge sider eller demontere deler for å få jobben gjort. Vi bruker rent og desinfisert spesialutstyr ved tining av vannrør, for å unngå bakterier.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med tining av frosne rør, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden