Innsamling spillolje eller refusjonsolje i Oslo og Viken

Brukt eller forurenset olje som har vært gjennom smøreprosessen i en forbrenningsmotor, eller en annen type mekanisk del, kalles spillolje. Det er strenge krav til utslipp og forbrenning, siden spillolje går under kategorien farlig avfall. Det er viktig å samle inn denne oljen og behandle den forsvarlig, slik at det ikke fører til forurensning.

Når vi henter inn spilloljen blir den renset og gjenvunnet. Etter denne prosessen kan oljen brukes til fyringsolje eller til ny smøreolje.

Spilloljen vi henter inn, blir gjenvunnet og renset oljen kan da bli brukt som fyringsolje eller bli eksportert for regenerering til ny smøreolje. I Norge brukes mesteparten av den innsamlede spilloljen til energiproduksjon ved forbrenning.

Kontakt oss, så henter vi gjerne din spillolje!

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med henting av spillolje, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden