Oljeutskiller i Oslo og Viken

Vi utfører rengjøring og tømming av oljeutskiller og sandfang. Vi foretar en kontroll av oljeutskiller og rapporterer til ansvarlige myndighet. Vannprøve blir tatt av utløpskum og sendt til laberatorie for kontroll av utløpsvann.

Det skal være installert oljeutskiller hos verksteder, bensinstasjoner, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy/anleggsmaskiner og anlegg for understellsbehandling og lignende. Denne type virksomheter skal ha signert avtale på kontroll og tømming av oljeutskiller noe du får hos oss.

Sandfang

Det er viktig å tømme sandfang før det fylles opp, hvis ikke risikerer du å tette utløpsrør så vannet ikke renner unna og i mange tilfeller fylle oljeutskiller med sand. Fylles oljeutskilleren med sand, vil massene bli forurenset og vesentlig mer kostbare å levere til mottak.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med tømming av oljeutskiller, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden