Kontakt oss for måling av brannvannskapasitet i Oslo, Akershus, Østfold

Vi kan måle tilgjengelig brannvannsmengde fra brannhydranter eller brannventiler.

Tapping av store vannmengder fra brannydrant eller brannventil kan føre til at trykket i ledningsnettet faller og føre til komplikasjoner senere. 

Måling av brannvannskapasitet

Målingen utføres med spesialutstyr hvor vi måler gjennomstrømningen gjennom en dyse. Vi måler trykkfallet i ledningsnettet, slik at det f.eks. ikke faller under 2 bar. Registrerte trykk og trykkfall blir så ført inn i et beregningsprogram som viser leveringskapasitet ved forskjellige trykk.

Resultatet blir digitalt logget og dokumentert med skriftlig rapport.