Rør, kontroll og gravetjenester

Rør, kontroll og gravetjenester i Oslo og Viken

Vi hjelper med blant annet

  • Lekkasjesøk
  • Tetthetskontroll og trykkprøving
  • Rørinspeksjon
  • Rensing av rør med plugg
  • Trasésøk
  • Anboring
  • Brannvannskapasitet – måling
  • Vedlikehold av pumpestasjoner
  • Lokalisering av feilkoblinger vann- og overvannsrør