Anboring (store anboringer på rør under trykk) i Oslo og Viken

Fordeler

  • Ingen behov for varsling av vannavslag
  • Ingen nedtapping/stans av vannforsyning, kjøleanlegg, produksjonsverktøy, varmeanlegg e.l.
  • Vi har utstyr som er spesialdesignet for å bore i plast-, støpejern- og stålrør, samt duktile, rustfrie og syrefaste rør

Prosedyre for utførelse

  1. Rør rengjøres, og anboringsmuffe monteres på rør
  2. Anboringsmuffen trykktestes
  3. Anboringsrigg monteres
  4. Boring utføres
  5. Sluseventilen stenges
  6. Anboringsriggen demonteres, og rørledningen er klar for påkobling

Anboringsmetoder

Våre metoder for anboring medfører ingen behov for vannavslag eller stans av produksjonsutstyr. Effektivt og gjennomprøvd. Vi leverer anboring for VA og industri, med boring fra DN25 til DN200. Kan også utføres på pumpeledninger for spillvann. Vi tar også oppdrag for privatpersoner.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med anboring, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden