Måling av brannvannskapasitet

Målingen utføres med spesialutstyr hvor vi måler gjennomstrømningen gjennom en dyse. Vi måler trykkfallet i ledningsnettet, slik at det f.eks. ikke faller under 2 bar. Registrerte trykk og trykkfall blir så ført inn i et beregningsprogram som viser leveringskapasitet ved forskjellige trykk. Resultatet blir digitalt logget og dokumentert med skriftlig rapport.

Vi kan måle tilgjengelig brannvannsmengde fra brannhydranter eller brannventiler.

Tapping av store vannmengder fra brannydrant eller brannventil kan føre til at trykket i ledningsnettet faller og føre til komplikasjoner senere.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med måling av brannvannskapasitet, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden