Lekkasjesøk i Oslo og Viken

Gass

Uføres ved å tilføre ledningen gass og deretter søke etter gassen på overflaten. Gassen (ikke skadelig for mennesker eller dyr) trenger gjennom alle typer underlag som betong, steinfylling etc.

Marklytting

En tradisjonell metode – der man lytter etter susing fra grunnen. Ved tilførsel av gass forsterkes lyden. Derfor kan man kombinere dette for et godt resultat.

Rørinspeksjon

Det kan kjøres kamera i ledninger fra ø20 for å avdekke eventuelle feil i skjøter, setninger i grunnen, krakkelering av rør eller andre feil. Vi har kameraer for bruk i vannrør. Dokumentasjon med video og kommentarer.

Termofotografering

Ved hjelp av termokamera, kan vi søke etter variasjoner i temperatur på overflater. Dette kan være spesielt nyttig ved feilsøk på gulvvarme- og snøsmeltingsanlegg. Skjulte feil i vegger/tak kan også avdekkes.

Korrelering

Ved hjelp av måleutstyr registreres lydfrekvenser mellom to punkter. Resultatene bearbeides av en PC. Dette gir nøyaktighet helt ned til 0,1 m dersom en nøyaktig lengde og ledningstype er angitt.

Korrelerende loggere

Loggere kan settes i kummer, som registrerer lyd over tid. Resultatene bearbeides i et dataprogram som gir et nøyaktig resultat.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med lekkasjesøk, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden