Ulike dimensjoner

Vi har renseplugger til alle dimensjoner. For ledninger med diameter større enn 200 mm, er vanligvis rengjøring med plugg den eneste effektive metoden.

Ulike kvaliteter

Vi benytter renseplugger med forskjellige hardhetsgrad og utforming. Resultatet blir rene rør med større kapasitet, spesielt pumpeledninger for avløp.

Myk: I ledninger som muligens er sterkt innsnevret, der rensebehovet ikke er så stort og for rens i vanlige ledninger.

Hard: For rens av “vanlige” ledninger.

Meget hard: For sterkt grodde ledninger der en venter stor pluggslitasje.

Hvorfor rense?

Det kan være groe i vannledninger der levende mikroorganismer setter seg på rørveggen som kan gi korrosjon. Økt bakterievekst kan gi behov for kloring. Vannkvaliteten bedres når rørene er renset.

Krav til rens av rør

Under anleggsperioden kan forurensning komme inn i røret. For å være sikker på at det er renset i hht. Miljøblad nr. 4, skal det renses med renseplugg og desinfiseres. Kommuner har planer og rutiner for drift og vedlikehold. Rens av vannledningsnettet bør gjennomføres regelmessig.

Pluggkjøring er en effektiv metode for rensing og resultatet er rene rør med større kapasitet, spesielt pumpeledninger for avløp. Metoden kan benyttes på alle typer rør for både vann- og pumpeledninger. Det må være god tilgang på vann og god drenering på mottaksstedet.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med rensing av rør med plugg, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden