Rørfornying i Oslo og Viken

Rørfornying er et godt alternativ til utskifting av rør. Som regel kreves det vesentlig mindre inngrep, siden man slipper rivning og graving for å erstatte gamle rør. Man tar istedenfor utgangspunkt i det gamle røret, og forsterker dette fra innsiden med en «strømpe/liner». Røret blir da sterkt, robust og glatt igjen.

Fordeler med rørfornying:

 • Man slipper å grave i bakken, da man som regel kommer til fra utvendig kum eller stakeluke inni hus.
 • Man slipper fjerne gulv og vegger for å legge nye rør.
 • Man slipper tilbakestillingskostnader av gulv, plener, gårdsplasser osv. etter jobben er ferdigstilt.
 • Som regel et rimeligere alternativ, enn nye rør.
 • Raskt og effektivt.

Hva kan rørfornyes:

 • Overvannsledninger / Overvannsrør
 • Bunnledninger / Bunnrør
 • Spillvannsledninger / Spillvannsrør
 • Grenrør
 • Innvendig stamme
 • Rør til industri

Vi rørfornyer det meste inntil 200 millimeter, dimensjoner større enn dette benytter vi samrbeidspartnere.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med rørfornying, og akkurat det er vi gode på!

 • Hidden