Rørinspeksjon i Oslo og Viken

Tilstandskontroll av eksisterende rørledninger

Vi kontrollerer rørledninger for å se om de må byttes ut pga. lekkasje eller at de må fornyes pga. alder. Levetiden for rør er avhengig av materialet som røret er laget av.

Avløpsrør en viss levetid

Hvor lenge rør holder varierer, men jo eldre de er, jo større sannsynlighet er det for at noe etter hvert vil gå galt. Betongrør blir ofte ru på innsiden, og dermed setter ting seg lettere fast. Når noe blir sittende fast, vil det kunne danne grunnlaget for propp i systemet.

Det finnes også rør som er glasert på innsiden, der har du ikke dette problemet. Men de glaserte rørene har en tendens til å kunne lekke i overgangene. Da fester det seg tørrstoffer ved lekkasjepunktene, og så bygger proppen seg opp der. Når det har tettet seg, bruker vi høyttrykksspyler for å forsøke å få bukt med proppen, og så går vi inn med kamera etterpå for å undersøke.

Kvalitetskontroll på nye rørledninger

Etter installasjon av nye rørledninger, kontrollerer vi at de fungerer som de skal og at det ikke er noe skader eller mangler.

Trasésøk for rør og kummer

Vi har utstyr for å lokalisere rør og kummer befinner seg under bakken. Ved trasésøk bruker vi et rørinspeksjonskamera inne i røret. Deretter benytter vi selve trasésøkeren til å «spore» opp hvor kamerahodet befinner seg. Det mest pålitelige ved et trasésøk er selve plasseringen av kameraet, mens dybden er mindre pålitelig.

Et vanlig trasésøk dokumenteres digitalt, slik at punktet kan rekonstrueres på et senere tidspunkt. Dette betyr at selv etter en meter snø eller etter at merkesprayen er borte vil vi kunne finne frem til riktige områder. Vi sender normalt med opptak av hva kamera ser under et trasésøk, men det gis ikke noe rapport for rørinspeksjon. Altså rørinspeksjon er en tjeneste med et bestemt formål, trasésøk er en annen tjeneste med et annet formål.

Dokumentasjon av tette rør/fremmedvann

  • Drensvann fra bygninger, ved feilkoblinger
  • Overvann fra overflater, ved feilkoblinger, via
    kumlokk etc.
  • Grunnvannsinnlekking til avløpsledning eller kummer
  • Utlekket drikkevann til avløpsledning eller kum

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med rørinspeksjon, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden