Kontakt oss for trykkprøving i Oslo, Akershus, Østfold

trykkprøving av vannledinger

Trykkprøving av vannledninger utføres iht.       NS-EN805 eller standarder etter kundens spesifikasjoner. For dette formålet har vi to velutstyrte tilhengere, hvor det benyttes digitale dataloggere som gir umiddelbar utskrift av resultatet. Vi har også løse trykkprøvingspumper for bruk i ulendt terreng. Vi utfører i hovedsak trykkprøving av vannledninger i Oslo, Østfold og Akershus, men utfører også oppdrag på landsbasis.

Desinfinsering

Desinfisering/dekloring utføres etter VA-miljøblad nr. 39, eller etter kundens spesifikasjoner. I tilhengerne er det montert doseringsutstyr for dosering av riktig klormengde. Konsentrert klor (natriumhypokloritt) som tilsettes vannet er trykkløst. Dermed er utstyr og fremgangsmåte trygt for omgivelsene. Etter endt desinfiseringsperiode blir klorvannet nøytralisert og kan slippes ut i avløp, overvann eller grunn. Vi har også løst utstyr for bruk i ulendt terreng.

Vannprøver

Vi tar vannprøver som sendes inn til akkreditert laboratorium. Rapporten sendes kunden etter utført oppdrag.

Dokumentasjon

Alle resultater og prøver leveres med skriftlig rapport til oppdragsgiver.