KHMS

Kvalitets- og miljøpolitikk

VA365 skal oppfylle gjeldende regelverk og kundens behov ved å levere rett tjeneste til våre kunders behov, krav og forventninger og gi dem en positiv opplevelse av vår service.

Vårt arbeid skal foregå uten skader på mennesker, materiell og ytre miljø.

Ansvaret for kvalitet og miljø er forankret i ledelsen, men alle ansatte er ansvarlig for kvalitet og miljø innenfor sitt ansvarsområde.

Alt vi gjør skal tåle åpenhet!

iso 9001

ISO-sertifisert

Vi er ISO-sertifisert i standardene 9001 Kvalitetsledelse og 14001 Miljøledelse.

Kvalitetspolitikk

 • Vi skal levere rett tjeneste til våre kunder og gi dem en positiv opplevelse av vår service
 • Vårt arbeid skal utføres i samsvar med kundens forventninger og krav
 • Vi skal utvikle faglig kompetanse gjennom opplæring og kompetanseheving
 • Vi skal lære av våre feil og kontinuerlig forebygge og forbedre
 • Vi skal sikre våre IKT-systemer som benyttes for å behandle informasjon

Miljøpolitikk

 • Vi skal forholde oss til regelverk og minimere negativ miljøbelastning til luft, grunn og vann
 • Vi skal bidra til at våre kunder reduserer sine miljøulemper ved gode løsninger for håndtering av avfall
 • Vårt miljøarbeid skal skape tillatt hos kunder og trygghet hos våre medarbeidere
 • Våre medarbeidere skal gjennom medvirkning og gode rutiner motiveres til å følge felles miljøpolitikk
 • Alt arbeid skal foregå uten skader på mennesker, materiell eller ytre miljø

HMS-politikk

 • Helse, miljø og sikkerhet skal være høyt prioritert og ingen oppdrag går foran sikkerhet.
 • Vi skal til enhver tid ha fokus på opplæring og inneha tilstrekkelig kunnskap om arbeidet som utføres.
 • Arbeidsinstrukser skal utarbeides for alle relevante arbeidsområder