Tetthetskontroll og trykkprøving

Trykkprøving i Oslo og Viken

Vi sørger for at vannledninger er rene, slik at vannet holdes rent og trygt av helse- miljø og sikkerhetsmessige hensyn.

  • Trykkprøving av vannledninger
  • Trykkprøving av avløpsledninger

Trykkprøvingsmetoder

Metodene vi bruker, avhenger av type rør og standardene på rørene som skal trykkprøves.

I forkant av trykkprøvingen pumper vi vann inn i vannledningen som skaper et trykk. Hele prosessen er datastyrt og loggføres. Videre tas det en trykkfallprøve for å sjekke ledningen for luft. Når dette er gjort, gjør vi samme prosess på nytt, med samme trykk.

Kravet for godkjennelse, er at trykket ikke kan falle mer enn 200 millibar per time.

Tetthetsprøving i Oslo og Viken

Vi sjekker nyanlegg for å forsikre deg om at alt er som det skal være etter installasjon. I forkant av tetthetskontrollen kontrollerer vi ledningsnettet med kamera. Dermed kan vi måle avstanden som skal trykktestes og hvor mange tilkoblinger det har.

Få problemet ut av verden i dag

Så snart du sier i fra til oss så begynner ballen å rulle. Du trenger hjelp med tetthetskontroll og trykkprøving, og akkurat det er vi gode på!

  • Hidden